Klimop steunt:

2019 Spionnen cheque 02

Dankzij uw gulle bijdrage aan ons programmaboekje 
konden wij de jongerenafdeling Muzkito van harmonie De Stroobanders
steunen met het bedrag van € 800.

Van harte bedankt!